Usługi Doradcze

analiza efektywności, development center, konflikt, narzędzia oceny, ocena 360, ocena okresowa, opis stanowiska, plan rozwoju, procedury, sprawna komunikacja, system motywacyjny, ścieżka kariery, współpraca w zespole


Zapewniam szerokie wsparcie doradcze, wspomagające Państwa w sprawnym i skutecznym zarządzaniu zespołem i procesem.  Obiektywne spojrzenie z zewnątrz pozwala łatwiej zidentyfikować problemy i znaleźć skuteczne sposoby działania.

W zależności od potrzeb pomogę znaleźć rozwiązanie problemów, wskażę kierunki rozwoju, pomogę przyjrzeć się sytuacji i zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji. Otrzymują Państwo konkretne i doraźne wsparcie w obszarach, które są dla Państwa najistotniejsze, bez konieczności inwestowania dużej ilości czasu i środków.

Co możemy osiągnąć?

Oto kilka przykładów celów, które możemy zrealizować wspólnie, dzięki usługom doradczym.

 • Poprawić efektywność pracy – zidentyfikować przeszkody, które negatywnie wpływają na skuteczność działań zespołu i znaleźć rozwiązania, które przełożą się na lepsze wyniki.
 • Stworzyć dedykowane narzędzia rekrutacji i oceny kompetencji – zbudować zestaw narzędzi i procedur, pozwalający sprawnie i skutecznie realizować proces rekrutacji lub oceny kompetencji personelu.
 • Znaleźć możliwości rozwoju biznesu – poszukać niewykorzystanych możliwości, sprawdzić jakie działania nie przekładają się na wynik. Znaleźć sposoby działania, które otworzą nowe możliwości.
 • Zbudować dobre warunki pracy – rozpoznać te czynniki, które utrudniają Pracownikom realizowanie swoich zadań, a następnie stworzyć warunki sprzyjające, które przełożą się pozytywnie zarówno na efektywność, jak i motywację zespołu.
 • Stworzyć lub zoptymalizować procedury – problemem jest określenie kto i czym ma się zajmować? Trudno wskazać zastępcę dla pracownika na urlopie? Nie wiadomo kto powinien się szkolić, jak i kogo nagrodzić, a kto ma awansować? Możemy temu zaradzić, tworząc przejrzyste, użyteczne i łatwe do stosowania procedury.
 • Określić potencjał Pracowników – przygotować kryteria, przeanalizować kompetencje, porównać je z wymogami stanowiska. Znaleźć tych Pracowników, którzy wyróżniają się efektywnością oraz tych, którym brak skuteczności i chęci do pracy.
 • Zadbać o rozwój Pracowników – znając możliwości pracowników można określić działania, które pozwolą najlepszym wykorzystać swój potencjał, a słabym stać się wartościowymi członkami zespołu. Stworzyć plany szkoleniowe, naprawcze, ścieżki rozwoju i awansu.
 • Wspomóc menedżerów w skutecznym zarządzaniu zespołem – wzmocnić działania kadry kierowniczej w obszarze kontroli, motywowania, dyscyplinowania zespołu. Zapewnić im niezbędną wiedzę i pomóc zweryfikować podejmowane działania.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Pierwszym krokiem jest rozmowa – o Państwa celach, problemach, potrzebach. Wspólnie ustalimy jaki zakres wsparcia jest potrzebny, określimy optymalny zakres analizy, a następnie dobierzemy niezbędne dla Państwa działania optymalizacyjne.

Zapraszam do kontaktu!

 

Szeroki zakres wiedzy i wsparcia

Złożone projekty wymagają wiedzy eksperckiej z wielu obszarów. Aby zapewnić Państwu możliwie pełne i rzetelne wsparcie, oddaję do Państwa dyspozycji Think Tank specjalistów.

W zależności od specyfiki projektu, współpracuję z ekspertami z obszarów:

 • Prawa pracy
 • Księgowości, kadr i płac
 • Praktykami sprzedaży i zarządzania.