Wybrane referencje


ColPal

Magdalena Rozkurt
– Kierownik Regionu Południowego
Colgate-Palmolive

Z Jackiem Straszakiem współpracuję od 2010 roku, korzystając z jego wsparcia w zakresie rekrutacji i oceny kompetencji. W toku naszej współpracy Jacek wspomógł firmę Colgate w rekrutacji 12 przedstawicieli naukowych działu produktów profesjonalnych.

Współpraca z Jackiem pozwala nam każdorazowo na wybranie skutecznych i zmotywowanych kandydatów, dobranych w odpowiedni sposób do specyfiki danego regionu, potrafiących odnaleźć się w zespole i strukturach firmy. Jacek praktycznie współpracował przy rekrutacji całego obecnego zespołu, który aktualnie osiąga i przekracza założone cele.

Warto również podkreślić Jacka profesjonalizmy w działaniu oraz jego silną koncentrację na celu. Polecam Jacka jako skutecznego doradcę. Dodatkowym jego atutem jest umiejętność aktywnego słuchania i dopasowanie sie do moich założeń w kwestii doboru kandydatów- zdecydowanie mogłam polegac na jego opinii. Tworzone profile kandydatów ułatwiały podjęcie odpowiedniego wyboru. Zdecydowanie należy również podkreślić ciagłą dostepność i możliwość dodatkowych dyskusji telefonicznych, jesli wymagała tego sytuacja. 

Zdecydowanie rekomenduję Jacka jako doradcę w zakresie rekrutacji.


JJlifescan

Michał Szpinda
– Regional Business Manager
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., LifeScan

Firma Doradztwo Personalne Jacek Straszak zrealizowała dla nas projekt rekrutacyjny na stanowiska: Przedstawiciela Medycznego. W toku tego projektu udało się rozbudować nasz zespół o sześciu Przedstawicieli Medycznych.

Cały proces rekrutacji przebiegł sprawnie i z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług. Firma sprostała zadaniu zaspokojenia naszych potrzeb przedstawiając odpowiednio wyselekcjonowanych kandydatów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Firma wykazała się także komunikatywnością na każdym etapie prowadzonych projektów oraz elastycznością podejmowanych działań.

Dotychczasowa współpraca potwierdza profesjonalizm i skuteczność firmy oraz jej zaangażowanie w prowadzone projekty. 

/Projekt zrealizowany we współpracy z firmą NDG Medical/


glaxo

Oskar Stys
– Regional Dental Detailing Manager
GlaxoSmithKline CH Sp. Z o.o.

Pan Jacek Straszak współpracuje z firmą GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., w zakresie rekrutacji od 2011 roku. Dotychczas przeprowadził dla nas łącznie 17 rekrutacji, na stanowiska Przedstawicieli Medycznych.

Od roku 2013 miałem możliwość bezpośredniej współpracy z Panem Jackiem Straszakiem który skutecznie wspierał nas w wyborze kandydatów o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, w pełni uwzględniając nasze oczekiwania względem przedstawicieli. W swojej pracy wykazywał się dużą wnikliwością oraz zdolnością do sprawnego prowadzenia toku selekcji. Jego doświadczenie oraz rady ułatwiły nam trafną ocenę oraz efektywne przeprowadzenie całego procesu doboru nowych pracowników.

Z przyjemnością pragnę polecić Pana Jacka jako zaufanego doradcę i specjalistę zapewniającego najwyższe standardy w obszarze rekrutacji. 

/Projekty zrealizowane we współpracy z firmą NDG Medical/


everest
Krzysztof Nowiński

– Właściciel
EVEREST Krzysztof Nowiński

Firma Doradztwo Personalne Jacek Straszak i współpracujący z nią trenerzy, pracowali z nami w okresie od listopada 2013 do kwietnia 2014, realizując w ramach prowadzonych przez nas projektów „Młodzi i ambitni – potrzebni od zaraz!” oraz „Bezrobocie? To nie dla mnie” łącznie 495 godzin indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach tych działań, Pan Jacek Straszak osobiście przeprowadził 143 godziny indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, oraz 75 godzin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Jakość prowadzonych zajęć, potwierdzona badaniem opinii uczestników, oraz zdolność do sprawnej współpracy przy organizacji i prowadzeniu projektu, pozwala nam polecić Pana Jacka jako godnego zaufania partnera i skutecznego trenera.


nandor

Mariusz Staszel – Właściciel
Nandor S.C.

Jacek Straszak współpracował z nami od maja do czerwca 2013, realizując dla naszej firmy projekt analizy i optymalizacji funkcjonowania procesów biznesowych.
Projekt obejmował między innymi:

– Analizę funkcjonowania poszczególnych działów
– Usprawnienie systemu planowania i organizacji pracy
– Stworzenie ścieżek rozwoju dla pracowników
– Optymalizację systemu premiowego i opisów stanowisk
– Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami
– Stworzenie procedur dla kluczowych etapów produkcji

Ponadto podjęte działania wyeliminowały szereg mniejszych problemów i trudności, które utrudniały funkcjonowanie naszej firmy. Dzięki wsparciu Jacka udało nam się wprowadzić zmiany, które w perspektywie zaowocują znacznym usprawnieniem procesów, redukcją kosztów, podniesieniem motywacji i efektywności naszych pracowników.

We wcześniejszym okresie Jacek realizował dla nas, również z powodzeniem, rekrutacje pracowników na stanowiska konstruktora i automatyka.

Współpraca z Jackiem przebiegała bardzo sprawnie, potrafił on dostosować się do specyfiki naszej firmy i stać się członkiem naszego zespołu. Jego wiedza i zaangażowanie miały bardzo pozytywny wpływ na nasz zespół i funkcjonowanie firmy. Z przyjemnością polecamy współpracę z Jackiem Straszakiem – jako skutecznym doradcą.


infarmacja

Wojciech Czochara
– Członek Zarządu
InFarmacja Sp. z o.o.

Z firmą InFarmacja Sp. z o.o. Jacek Straszak współpracuje od 2012 roku. W czerwcu 2012 roku, wspierał naszą firmę w procesie budowy Centrum Tele-Sprzedaży, co zaowocowało zatrudnieniem zmotywowanego i skutecznego Zespołu Telemarketerów.

Będąc pod wrażeniem profesjonalizmu Jacka Straszaka podjęliśmy decyzję o nawiązaniu kolejnej współpracy. W lipcu 2012 roku prowadził dla Zespołu naszych Przedstawicieli Farmaceutycznych szkolenie pt. „Praktyczne umiejętności sprzedażowe”. Szkolenie koncentrowało się na rozwijaniu techniki budowania relacji i skutecznej finalizacji sprzedaży. Jacek potrafił zaangażować uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu, a sposób prowadzenia zajęć pozwolił na efektywne przyswojenie wiedzy.

Z Jackiem firma nasza współpracuje nie pierwszy raz i mogę śmiało polecić go jako profesjonalnego i rzetelnego doradcę oraz trenera.


ruch

Barbara Ostraszewska
– Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń
„RUCH” S.A.

Pan Jacek Straszak współpracował z RUCH S.A. w okresie od kwietnia do września 2011, wspierając nas w procesie oceny kompetencji kandydatów biorących udział w rekrutacjach zewnętrznych i wewnętrznych na stanowiska:
– Kierownik sprzedaży hurtowej
– Kierownik sprzedaży detalicznej
– Koordynator obsługi sprzedaży prasy
– Przedstawiciel handlowy
– Młodszy księgowy

Dzięki tej współpracy udało nam się wytypować najlepszych pracowników w kilkunastu lokalizacjach na terenie całej Polski.

Współpracę z Jackiem oceniam jako bardo dobrą, szczególnie ze względu na jego dużą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu procesów oceny kompetencji, zdolność wnikliwej oceny istotnych cech i umiejętności kandydatów.

Warta podkreślenia jest  również zdolność Jacka do efektywnej współpracy z różnymi osobami, na kluczowych dla naszej firmy stanowiskach. Umiejętność rozpoznawania i dostosowania się do ich potrzeb, skutecznej współpracy i budowania dobrych relacji.

Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z Jackiem.

ruch

Zdzisław Bender
– Z-ca Dyrektora wykonawczego
Biura Sprzedaży Prasy i Handlu Hurtowego FMCG
Centralny Obszar Sprzedaży „RUCH” S.A.

Z Panem Jackiem Straszakiem współpracowałem w kwietniu 2011 roku. Nasza współpraca odbywała się przede wszystkim w zakresie rekrutacji Kierowników Sprzedaży Hurtowej, ale również przy rekrutacji Przedstawicieli Handlowych.

Pan Jacek zrealizował dla mnie i naszej firmy kilkanaście profesjonalnych rekrutacji. Poza wysokim poziomem świadczonych przez Pana Jacka usług, niezwykle cenię sobie jego zaangażowanie, przyjazne podejście, a przede wszystkim duże wyczucie w doborze kandydatów spełniających określone kryteria.

Duża skuteczność działań w zakresie sprawnie przeprowadzonego procesu rekrutacji sprawia, że bez wahania mogę polecić jego osobę wszystkim zainteresowanym.


pozahoryzonty

Jan Mela
– Prezes Fundacji
Fundacja Jaśka Meli POZA HORYZONTY

Pragniemy podziękować Jackowi Straszakowi i Darkowi Hajdukowi z zespołu Projekt-Bushcraft, za przeprowadzenie dla uczestników organizowanej przez nas wyprawy Beskid Niski 2011 Survival Expedition szkolenia pt. „Sztuka pokonywania trudności”.

Przygotowane przez Projekt Bushcraft zajęcia były interesujące i zostały dobrze odebrane przez uczestników wyprawy. Dziękujemy serdecznie za współpracę, którą traktujemy jako wyraz Państwa chęci niesienia pomocy potrzebującym. Razem zawsze jest łatwiej, razem piękne rzeczy są piękniejsze, a te ciężkie… lżejsze.

„To nie ilość rąk czy nóg decyduje o naszej sile, ale to co mamy w głowie i sercu”
Jasiek Mela


almirall

Radosław Pilipczuk
– District Sales Manager
Almirall Sp. z o.o. 

W październiku oraz listopadzie 2010 r. Pan Jacek Straszak wspomagał Almirall w tworzeniu nowego działu, w całości złożonego z przedstawicieli farmaceutycznych.

Proces rekrutacyjny pomimo złożoności etapów i umiejscowieniu rozmów na terenie całej Polski, został przeprowadzony terminowo i zakończył się wyselekcjonowaniem kilkunastoosobowej grupy zgodnej z poszukiwanym profilem.

Osobiście współpracowałem z Panem Jackiem w 8 rekrutacjach. Oceniam, że dzięki połączeniu jego doświadczenia i zaangażowania udało nam się wybrać ambitnych i zorientowanych na cel kandydatów. Pan Jacek sprawnie wspierał mnie w organizacji Assessment Centre, trafnie diagnozował mocne i słabe strony kandydatów, zarówno pytaniami jak i zaaranżowanymi sytuacjami potrafił szybko i zdecydowanie wyselekcjonować osoby o najwyższych poszukiwanych kompetencjach.

Z pełną odpowiedzialnością polecam Pana Jacka Straszaka zarówno jako osobę odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, jak i profesjonalnego doradcę.

/Projekt zrealizowany we współpracy z firmą NDG Medical/


skok

Anna Surmacz
– Kierownik Regionalny
SKOK im. F. Stefczyka


Jacek przeprowadził dla mojego zespołu kierowników oddziałów, dwa szkolenia w zakresie zarządzania zespołem, współpracy w zespole z uwzględnieniem rozwiązywania trudnych sytuacji.

Podczas warsztatów w ciekawy sposób przekazał wiedzę i zachęcił zespół do aktywnej pracy. A mój zespół z uśmiechem wspomina czas szkolenia i powraca do poruszanych na nim zagadnień. Dzięki Jacku;-)


berlinchemie

Barbara Borowik-Zińczuk
– Kierownik Regionalny Sprzedaży
Berlin – Chemie

Pan Jacek Straszak, w styczniu 2011r. dwukrotnie wspierał Mnie w procesie oceny kompetencji kandydatów na stanowisko przedstawiciela medycznego, która zaowocowała zatrudnieniem cennych specjalistów.

Współpraca z Panem Jackiem była dla mnie cennym doświadczeniem i pozwoliła mi na poszerzenie wiedzy z zakresu oceny kompetencji pracowników.

W czasie procesu Pan Jacek z dużym zaangażowaniem, wyczuciem i znajomością rynku potrafił ocenić kompetencje kandydatów, co w konsekwencji przyczyniło się do wyboru najlepszych z nich.

/Projekt zrealizowany we współpracy z firmą NDG Medical/


bochnia

Norbert Paprota
– Dyrektor MOPS w Bochni
Małgorzata Moskalik
– Koordynator projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni

Pan Jacek Straszak współpracuje z MOPS w Bochni od V.2010r. Jak dotąd przeprowadził, w ramach realizowanego przez nas projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS następujące szkolenia:

– Szkolenie „Trening Kompetencji i umiejętności społecznych”, dla dwóch grup dorosłych uczestników (łącznie 66 godzin zajęć), oraz dla grupy młodzieży (łącznie 56 godzin zajęć).
– „Grupa rozwoju zawodowego pracowników socjalnych” (łącznie 52 godziny zajęć).

Współpracę z Panem Jackiem oceniamy bardzo dobrze. Z powodzeniem wykonuje on powierzone mu zadania, a przy tym cechuje go duża samodzielność, sumienność, kreatywność, elastyczność i umiejętności organizatorskie.
Nasze zdanie oparte jest również na dobry opiniach uczestników szkoleń, którzy chętnie korzystają z prowadzonych przez Pana Jacka zajęć grupowych i indywidualnych.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić współpracę z Panem Jackiem, jako kompetentnym trenerem jak i doradcą .


blaufarma

Witold Zimek
– Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu
Blau Farma Sp. z o.o.

W sierpniu 2010r. Pan Jacek Straszak wspierał nas z powodzeniem w rekrutacji grupy 8 przedstawicieli medycznych, oraz kierownika regionu.

Współpracę z Panem Jackiem oceniam bardzo wysoko. Jego 5 letnie doświadczenie w branży doradztwa personalnego, znajomość zagadnień rekrutacji, budowania zespołów przedstawicielskich, oraz trafna ocena kompetencji, zaprocentowała dla mojej firmy naborem doświadczonych, głodnych sukcesu i zorientowanych na cel pracowników.

Z pełną odpowiedzialność mogę polecić Pana Jacka Straszaka jako osobę odpowiedzialną za planowanie i organizację naboru pracowników dla każdej firmy.

/Projekt zrealizowany we współpracy z firmą NDG Medical/


MCS

Michał Piekutowski
– Koordynator ds. szkoleń, prokurent
Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, iż Pan Jacek Straszak współpracował z nami w okresie od września 2009 do czerwca 2010, przygotowując i prowadząc szkolenia z tematyki:

„Zmiana a motywacja pracowników” – 3 szkolenia (łącznie 6 dni szkoleniowych)

„Radzenie sobie ze stresem, asertywność i obrona przed manipulacją w procesie zmian”
– 4 szkolenia (łącznie 8 dni szkoleniowych)

Współpracę z Panem Jackiem oceniamy pozytywnie. Uczestnicy szkoleń również dobrze ocenili pracę Pana Jacka Straszaka.


sitech
Ewa Korwek
– Dyrektor ds. Personalnych
Sitech Sp. z o.o.
Grupa Volkswagen Aktiengesellschaft

Z firma Sitech Sp. z o.o. Pan Jacek Straszak współpracował dwukrotnie w okresie lipiec / grudzień 2008. Przeprowadził szkolenia dla pracowników działu HR z zakresu: „Rekrutacja – sztuka trudnych wyborów.”

Pan Jacek Straszak wykazał się solidnością, głęboką wiedzą oraz profesjonalnym podejściem do tematów i organizacji szkoleń. Zaproponował program, który został elastycznie dostosowany do potrzeb i zasad panujących w firmie. Jego praca została również bardzo dobrze oceniona przez uczestników. Jest osobą ambitną, ciągle doskonalącą swoje umiejętności, otwartą na nowe zadania. Cechuje go wspaniała komunikatywność oraz ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Pana Jacka Straszaka jako kompetentnego trenera szkoleń z zakresu HR.


drwinia
Halina Urban
– Kierownik GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini

Pan Jacek Straszak współpracował z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drwini w miesiącu czerwcu 2009 r. Przeprowadził dla GOPS w Drwini 2 szkolenia:
„Trening kompetencji społecznych – umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w procesie poszukiwania pracy” w wymiarze 40 godzin
oraz
„Doradztwo zawodowe – Predyspozycje zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy” w wymiarze 40 godzin.

Szkolenia prowadzone przez Pana Jacka okazały się być bardzo interesujące oraz przydatne dla bezpośrednich odbiorców tychże szkoleń. Pan Jacek do zajęć był zawsze bardzo dobrze przygotowany i prowadził je w sposób bardzo profesjonalny a zarazem przystępny. Uczestnicy szkolenia również bardzo dobrze ocenili pracę Pana Jacka jako trenera zajęć. Nawiązywał z grupą bardzo dobre relacje, gdyż jest osobą bardzo komunikatywną, co bardzo dobrze wpłynęło na przebieg zajęć.

Pan Jacek Straszak jest osobą, którą z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jako trenera szkoleń.


extreme

Zbigniew Brzeziński
– Dyrektor Zarządzający
Extreme Group

Pan Jacek Straszak współpracuje z naszą firmą obszarze poszukiwań bezpośrednich na stanowiska wyższego i średniego szczebla zarządzania (executive/direct search).

Projekty są przez Pana Jacka realizowane sprawnie i z dużym poziomem zaangażowania, co przynosi pożądane efekty. Pan Jacek ma duże wyczucie w doborze kandydatów spełniających określone kryteria.

Z przyjemnością polecamy Pana Jacka jako skutecznego profesjonalistę w obszarze, którym się zajmuje.


vsoft

Ryszard Lis
– Dyrektor Działu Sprzedaży
Vsoft Spółka Akcyjna

Pan Jacek Straszak dał się poznać podczas rozmów rekrutacyjnych i zatrudniania mnie w firmie VSoft SA jako profesjonalista z zakresu usług doradczych HR, rekrutacji i rozmów weryfikacyjnych mających na celu zdobycie przeze mnie pracy w nowej firmie.

Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne odbyły się bardzo przyjemnej i przyjaznej atmosferze, a zakres kompetencji prezentowanych przez prowadzącego był na wysokim poziomie merytorycznym .

Osobiście polecam pana Jacka Straszaka jako solidnego, kompetentnego i wiarygodnego Partnera w zakresie usług HR. Współpraca z Panem Jackiem należy do sprawnych, szybkich i rzeczowych.


grupa24

Anna Machała
– Pełnomocnik Zarządu
Grupa 24 sp. z o.o.

Pan Jacek Straszak współpracował z naszą firmą jako trener.

Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Do tej pory Pan Jacek prowadził, na nasze zlecenie, 4 szkolenia dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla firm Zelmer S.A. oraz HDS sp. z o.o.

Jako trener pan Jacek przygotowuje się do szkoleń bardzo solidnie, wykonując swą pracę kompetentnie i z należytą starannością. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną w pracę. Zarówno w naszej opinii jak i w opiniach uczestników szkoleń jest trenerem o dobrym przygotowaniu merytorycznym i wysokiej umiejętności pracy z grupą.